Collection: Arwel Micah : Painter : Swansea

Arwel Micah creates work that is an amalgamation of memories and observations. He is influenced by family stories and his upbringing in rural Wales as well as journeys and experiences of foreign cultures. The landscape, identity, memories and journeys are very important elements in his work, but  these images are often unrecognizable having been stripped back to basic shapes and forms. Since gaining an MA in Graphic Communication his work has become more focused and fragmented. Ideas are developed with many different layers often using a combination of sketchbook, photography and Photoshop as a starting point. Arwel’s current work is indicative of this layering technique which includes varied processes from print making and collage to drawing.

Y mae Arwel Micah yn creu gwaith sy’n gyfuniad o atgofion ac arsylwadau. Y mae wedi cael ei dylanwadu gan straeon teuluol a’i magwraeth yng nghefn gwlad Cymru yn ogystal â theithiau a phrofiadau o ddiwylliannau  estron. Y mae’r tirlun, hunaniaeth, atgofion a theithiau yn elfennau pwysig iawn yn ei waith, ond mae’r delweddau yma fel arfer yn amhosibl ei adnabod gan eu bod wedi symleiddio i siapiau a ffurfiau craidd. Ers ennill MA mewn Cyfathrebu Graffigol mae ei gwaith wedi dod yn llawer mwy pendant a tameidiog. Y mae ei syniadau yn cael eu datblygu gan ddefnyddio sawl wahanol haen, yn aml yn defnyddio cyfuniad o braslyfr, ffotograffiaeth a Photoshop fel man dechrau. Y mae gwaith presennol Arwel yn arwyddol o’r proses haenu yma sy’n cynnwys prosesau amrywiol o argraffu a chollage i arlunio.

38 products
 • Bryncrug
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £660.00
  Sale price
  from £660.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Wal
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £500.00
  Sale price
  from £500.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Troid
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £560.00
  Sale price
  from £560.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ford Du
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £450.00
  Sale price
  from £450.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Troad yr Afon
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £540.00
  Sale price
  from £540.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dan Olau'r Lleuad
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £330.00
  Sale price
  from £330.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Y Ffordd Du ll
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £330.00
  Sale price
  from £330.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Alaw Aur
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £330.00
  Sale price
  from £330.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Fach Goch
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £300.00
  Sale price
  from £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Mwyngil
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £180.00
  Sale price
  from £180.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • With lan y Afon, Fin Nos
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £400.00
  Sale price
  from £400.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nosi
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £180.00
  Sale price
  from £180.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • O wed yr haul gyda'r hwyr
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £450.00
  Sale price
  from £450.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Caermynach
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £650.00
  Sale price
  from £650.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nosi
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £450.00
  Sale price
  from £450.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yna, ryw fun nos, pan oedd y blodau golau
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £1,200.00
  Sale price
  from £1,200.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Acw, ar fron y rhosod gwylltion
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £900.00
  Sale price
  from £900.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Dysynni
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £950.00
  Sale price
  from £950.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Nosi ll
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  £270.00
  Sale price
  £270.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Yng Nhafn Gwag y Diwstawrwydd Rhwng y Mynyddoedd
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £300.00
  Sale price
  from £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Tarren
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £250.00
  Sale price
  from £250.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Ar Brynhawn Noeth yn y Gaeaf
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £450.00
  Sale price
  from £450.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Allt Lwyd
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £300.00
  Sale price
  from £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • Copa coch
  Vendor
  Arwel Micah
  Regular price
  from £300.00
  Sale price
  from £300.00
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out